Více najdete níže !

Plankton

Découvrez qui se cache sous la surface!

Essentiellement composé d’organismes invisibles à l’œil nu, le plancton marin a un rôle fondamental pour la vie et le climat de notre planète. Il est à la base de toutes les chaines alimentaires marines, et abrite une biodiversité exceptionnelle ! Le phytoplancton produit la moitié de l’oxygène que nous respirons !

Mikroplankton - 0,02 à 0,2 mm

Coscinodiscus sp.

Ve studených a mírných vodách dominují rozsivky, kde mohou tvořit více než 80 % fotosyntetizujícího planktonu (fytoplanktonu). Je to obrovská skupina řas čítající na 6000 druhů.

Cosmioneis sp.

V oblasti Třeboňska se nachází křemičitá hornina zvaná diatomit. Ta je tvořena hromaděním křemičitých schránek rozsivek. Diatomit má nejrůznější použití od filtrů, přes abraziva, po izolanty.

Chaetoceros sp.

Chaetoceros je rod rozsivek, který osídlil mořské i sladkovodní prostředí a čítá hned několik desítek druhů s převahou těch mořských, sladkovodní jsou pouze dva.

Ceratium sp.

Ceratium patří do velké skupiny zvané obrněnky (Dinoflagellata). Má 2 bičíky, jeden buňku kormidluje k pohybu kupředu, zatímco druhý jí umožňuje rotovat kolem své osy.

Dinophysis caudata

Dinophysis je mořská obrněnka, která se může přemnožit a vyvolat tzv. vodní květ. Protože obsahuje toxické látky, může být pro nás nebezpečné pojídání škeblí, které se jimi živí.

Dictyocysta sp.

Nálevníci jsou malé jednobuněčné zooplanktonní organismy. Jsou velmi rozmanité a časté jak v mořích, tak i sladkovodním prostředí. Některé z nich, jako tintinidy, vytvářejí schránku zvanou lorika.

Phytoplancton
Mixotrophe
Zooplancton
Unicellulaire
Pluricellulaire
Enveloppe externe
Pas d'enveloppe externe
Alvéolés
Straménopiles
Haptophytes
Rhizaires
Métazoaire
Archaeplastida
Autres

Les photographies illustrant les organismes sont la propriété de leurs auteurs respectifs. La liste des crédits est disponible ici.

Makroplankton - plus de 20 mm

Euphausia sp.

Kril, drobní korýši, jsou klíčem ke krmení velryb balvánských (bez zubů). Modrá velryba může pozřít i 5 tun krilu každý den!

Salpa sp.

Salpy často vytvářejí dlouhé řetězce jednotlivců. Jsou dokonce schopné mezi sebou komunikovat pomocí elektrických signálů.

Velella velella

Velella pochází z latinského „velum“, což znamená plachta, odkazující na chrupavkovou membránu na svém plovoucím disku. Díky němu se působením větru pohybuje po hladině vody, jako by plachtila.

Trichodesmium sp.

Trichodesmium pochází z řeckých „trikhos“ a „desmion“, což znamená „svazek vlasů“. Trichodesmium může být za určitých podmínek hojný a tvořit vodní květy, které jsou viditelné i pouhým okem, jakkoli to je bakteriím příbuzná sinice.

Oikopleura dioica

Oikopleura dioica vypadá jako pulec. Jeho ocas je vývojově příbuzný našim obratlům. Oikopleura žije v jakési komůrce, kterou si staví kolem sebe a pravidelně ji obnovuje.

Pleurobrachia sp.

Pleurobrachia je žahavec pokrytý řasinkami s duhovými odlesky (zdá se, že mění barvu podle úhlu pohledu). Často se kvůli svému vzhledu označuje jako mořský angrešt.

Phytoplancton
Mixotrophe
Zooplancton
Unicellulaire
Pluricellulaire
Enveloppe externe
Pas d'enveloppe externe
Alvéolés
Straménopiles
Haptophytes
Rhizaires
Métazoaire
Archaeplastida
Autres

Les photographies illustrant les organismes sont la propriété de leurs auteurs respectifs. La liste des crédits est disponible ici.

Mezoplankton - 0,2 à 20 mm

Copepoda

Termín „copepod“ má dva řecké kořeny: „cop“ znamená veslo a „podos“ znamená nohu, proto nepřekvapí, že český název této skupiny je veslonozí.

Lithoptera sp.

Lithoptera (což znamená „kamenné křídlo“) má kostru ze síranu strontnatého připomínající hvězdu nebo satelit. Buňka hostí mnoho hnědých symbiotických řas.

Noctiluca scintillans

Mnoho mořských organismů, jako jsou Noctiluca scintillans, může produkovat světlo, a to pro maskování, komunikaci nebo přitahování nebo odpuzování jiných organismů. Jejich světlo (bioluminiscence) je nejčastěji produkováno působením enzymu zvaného luciferáza.

Globigerina sp.

Kalcitové minerální kostry foraminiferanů, jako je Globigerina, jsou v sedimentech zachovány po miliony let. Jejich fosilie lze v geologii využít k datování hornin.

Larve kraba rodu Zoe

Larva Zoe je dočasným zástupcem planktonu, a to pouze během larválního stádia. Krmí se jiným planktonem, a nakonec z ní vyroste krab.

Larva ježovky rodu Pluteus

Larva ježovky rodu Pluteus je zástupcem kmene ostnokožců, mezi něž patří krom ježovek také sumýši anebo hvězdice.

Phytoplancton
Mixotrophe
Zooplancton
Unicellulaire
Pluricellulaire
Enveloppe externe
Pas d'enveloppe externe
Alvéolés
Straménopiles
Haptophytes
Rhizaires
Métazoaire
Archaeplastida
Autres

Les photographies illustrant les organismes sont la propriété de leurs auteurs respectifs. La liste des crédits est disponible ici.

Nanoplankton - 0,002 à 0,02 mm

Emiliania huxleyi

Kokolitky (Coccolithophora) jako druh Emiliania jsou v chladných částech oceánů velmi hojné. Mají kalcitové schránky a když jejich buňky odumřou, klesají na dno, kde se v průběhu dlouhého času vytváří hornina nazývaná křída.

Chrysochromulina sp.

Chrysochromulina je mixotrofní, což znamená, že je schopna fotosyntézy a zároveň také predace díky speciální struktuře zvané haptonema, kterou může lovit a následně vysávat svou kořist.

Alexandrium sp.

Alexandrium je mixotrofní řasa, která svými toxiny může dokonce paralyzovat člověka. Umí se také velmi rychle množit na koncentraci několika milionů buněk na litr, čímž se voda zbarví do červena a způsobuje tzv. červený příliv.

Cafeteria roenbergensis

Druh Cafeteria roenbergensis dostal svůj název pro své zvláštní chutě k jídlu, stále vyvolávající mnoho diskusí mezi vědci, třeba i v kavárně mořské stanice v dánském Rønbjergu, kde byl tento druh objeven.

Rhabdosphaera sp.

Rhabdosphaera sp. je druh kokolitek (Coccolithophora), které mají nádherně dekorativně ozdobné šupiny z kalcitu.

Discosphaera sp.

Discosphaera a Rhabdosphaera jsou blízce příbuzné druhy, které měly po dlouhou dobu stejný název. Vědecký pokrok umožňuje rozlišovat stále více různých druhů, zejména porovnáním jejich genetické informace.

Phytoplancton
Mixotrophe
Zooplancton
Unicellulaire
Pluricellulaire
Enveloppe externe
Pas d'enveloppe externe
Alvéolés
Straménopiles
Haptophytes
Rhizaires
Métazoaire
Archaeplastida
Autres

Les photographies illustrant les organismes sont la propriété de leurs auteurs respectifs. La liste des crédits est disponible ici.

Pikoplankton - 0,0002 à 0,002 mm

Micromonas sp.

Drobná řasa Micromonas pusilla popsaná roku 1960 je jednou z vůbec nejhojnějších mikrořas v mírných pobřežních vodách. V každém mililitru mořské vody se nachází až 30 000 buněk Micromonas.

Ostreococcus sp.

Ostreococcus je nejmenší známý volně žijící druh eukaryot, měří méně než 1 µm, čili je svými miniaturními rozměry srovnatelný s bakteriemi. Byl poprvé pozorovaný v laguně Thau na jihu Francie, kde může velmi hojný.

Pelagibacter sp.

Pelagibacter je jedním z nejmenších a nejhojnějších organismů v povrchových oceánech. Je to bakterie patřící mezi prokaryota.

Fág

Fág je virus, který infikuje pouze bakterie, například Pelagibacter nebo Prochlorococcus. V průměru je v každém mililitru mořské vody 10 milionů virů.

Prochlorococcus sp.

Sinice (jako Prochlorococcus) byly první organismy na Zemi, které začaly fotosyntetizovat a díky tomu produkovat kyslík již před 3,7 miliardami let.

Amoebophrya

Amoebophrya je plankton, který parazituje na ostatním planktonu. Je dokonce schopen infikovat mikrořasy, včetně těch toxických, a zabíjet je.

Phytoplancton
Mixotrophe
Zooplancton
Unicellulaire
Pluricellulaire
Enveloppe externe
Pas d'enveloppe externe
Alvéolés
Straménopiles
Haptophytes
Rhizaires
Métazoaire
Archaeplastida
Autres

Les photographies illustrant les organismes sont la propriété de leurs auteurs respectifs. La liste des crédits est disponible ici.

Plankton TV

Protože na videu je všechno lepší… 
Na zábavných videích se dozvíte více o nejzajímavějších a nejdůležitějších ekologických rolích planktonu

Immersive 2D video

Immersive 3D video

Plankton bloom

DNA signature

Planktomania : Dive in!

Cell

Oxygen production

Food chain

Marine bioresources

Marine snow

Plankton diversity

Mobilní aplikace

Chceš si zahrát?
Jdi na to a dozvíš se o planktonu více! Přímo z vašeho obýváku nebo při další procházce venku. Tři mobilní aplikace – zdarma – ve virtuální nebo rozšířené realitě! 

Planktomania AR

Planktomania VR

Planktomania AR

Užijte si s aplikací Planktomania AR karetní hru Happy Families ještě více! Pomocí rozšířené reality se vám objeví planktonní organismy na každé kartě v 3D, jako byste je přímo drželi v ruce! A navíc se v našich zábavných videích dozvíte více o ekologických rolích mořského planktonu.

Chcete-li hrát, stáhněte si karetní hru zde a aplikaci zde :

Planktomania VR

Pojďte se potopit hluboko do světa planktonu! Ponořte se do 360stupňového videa a užijte si show! Dva způsoby zobrazení: v 2D nebo v 3D s VR headsetem pro smartphone.

K dispozici na Google Play a App Store:

Partnerské aplikace

A co takhle se učit, zatímco jste venku?

Aplikace Street Science vám nabízí vědecké hry v rozšířené realitě, které vám umožní objevovat nejrůznější tajemství planktonu a zároveň být turisty! Najdete všechny piktogramy ukryté ve městě?

Chcete-li se dozvědět více, navštivte web Street Science nebo si stáhněte aplikaci!

Zdroje

Jen pro vás! 

Máme něco pro každého – pro rodiny s dětmi i učitele.  Zdarma si můžete stáhnout výukové materiály vytvořené týmem Planktomania: Planktobox, videa, 3D modely a hry!

Planktobox

Tento vzdělávací kit, založený na 3D technologiích rozšířené a virtuální reality, je navržen tak, aby podporoval šíření povědomí o planktonu. Je určen pro animátory environmentálních asociací a učitele všech úrovní.

Chcete-li získat více informací nebo použít Planktobox pro vzdělávací animace, navštivte web Réseau d’Éducation à l’Environnement Bretagne (REEB)​

Když kliknete na 3D modely a hry

Přístup ke všem prostředkům Planktomania je zdarma: 3D modely pro tisk, informační listy, dokumenty, videa, obrázky…

Zdroje Planktomania jsou volně dostupné pod licencí Creative Commons CC-BY-NC-SA: uvedení zdroje, žádné komerční využití a sdílení za těchto podmínek.

Chcete-li nám pomoci s vyvíjením nových a lepší zdrojů, řekněte nám něco o sobě!

  Projekt

  Objevte neviditelné! Projekt Planktomania vznikl proto, aby každému přinesl možnost zjistit něco zajímavého o mořském planktonu, a to s využitím inovativních 3D technologií

  Partneři projektu

  Kontext

  Zviditelnění neviditelného!

  Mořský plankton, který se v podstatě skládá z organismů neviditelných pouhým okem, hraje zásadní roli v ekologii a klimatu naší planety. Je základem potravinového řetězce ve vodním prostředí a hýří výjimečnou biologickou rozmanitostí. Mimo jiné fytoplankton produkuje polovinu kyslíku, který dýcháme!

  I přes zcela zásadní roli, plankton bezpochyby má, často jej učitelé a animátoři pomíjejí. Mikroskopické organismy jsou pro ně jaksi neviditelné. Možná proto, že nemají přístup k vhodným nástrojům (zejména mikroskopům).

  Cíle

  Cílem tohoto inovativního vzdělávacího projektu je vytvořit nástroje pro objevování nekonečně malého planktonu prostřednictvím nových technologií (rozšířená a virtuální reality a 3D objektů).

  Hlavní inovací a přínosem je to, že nejsou zapotřebí mikroskopy, které jsou často nákladné, objemné (špatně přenosné) a obecně obtížně použitelné pro širokou veřejnost, mládež a někdy nedostupné i pro učitele samotné.

  Nástroje Planktomania se zaměřují na širokou veřejnost, na animátory vzdělávacích a environmentálních sdružení se zájmem o rozvoj vědecké kultury a na učitele základních a středních škol.

  V současné době neexistuje žádný mikroskop, který by byl vhodný pro pozorování všech organismů v planktonu, od virů po zvířecí larvy… ale nyní se můžete ponořit do světa planktonu díky 3D technologiím!

  Kontaktujte nás

  Form is deprecated, please contact the webmaster to upgrade this form.